• ikon
    René Tholander den 26-05-2015
    Kære alle

    Lørdag d. 30. maj holder Kalundborg Friskole den årlige sommerfest.

    7. kl. sælger denne dag pølser med brød, sodavand, øl, is, popcorn, slik og chips til enhedspris på kr. 10,00

    Derudover sælges amerikansk lotteri. Pris kr. 10,00 pr. lod.
    Kl. 12.30 vil der være lodtrækning blandt mange lækre præmier sponseret af byens butikker.

    Overskudet fra denne dag går til 7. kl. studietur.

    På glædeligt gensyn.

    Hilsen eleverne fra 7. klasse

  • ikon
    René Tholander den 24-04-2015
    Stillingsannonce
    Vi har besluttet, at opgradere vores undervisning i naturfagene. derfor søger vi en lærer, der kan supplere vores nuværende dygtige medarbejdere.

    Læs hele stillingsopslaget herunder - og giv gerne besked, hvis du kender nogen, der kunne være interesserede og interessante.

    Læs herunder, hvis du har problemer med at åbne filen 
    Besked fra skoleintra:

    Problemer med åbning af pdf-dokumenter i Chrome


    Efter seneste opdatering af Chrome browseren, kan der være problemer med visning af pdf-dokumenter.

    Vi arbejder på at få problemet løst.

    Som work-around kan man ofte højreklikke på dokumentet og vælge "Gem link som...". Herefter vil kan kunne åbne dokumentet fra ens computer.
     
  • René Tholander den 09-09-2014
    Skolens arrangementer kan findes i intras kalender, men nogle har efterlyst en mere printervenlig oversigt, så den er vedhæftet her.

    NB. Denne kalender opdateres ikke i tilfælde af nye og/eller ændrede datoer. Så hold jer stadig orienteret på intra.
  • 28-05-2015
    08:05-08:20
    Morgensang og udeduks · 04
    1
  • 29-05-2015
    9. kl. sidste skoledag · 09
    1
  • 29-05-2015
    Overnatning 4.kl. · 04
    1
  • 30-05-2015
    10:00-13:00
    Sommerfest · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09
    1
  • 04-06-2015
    08:05-08:20
    Morgensang og udeduks · 03
    1
  • 05-06-2015
    Skolen lukket - pasningen åben · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09
    1

Om Kalundborg Friskole

"Skolens syn på læring bygger på klassefællesskabet, hvor begejstring og gode oplevelser er vigtige forudsætninger for at faglig viden kan læres."

"Undervisningen skal gennem fag og færdigheder udvikle børnenes alsidige personlighed. Derfor stræber vi ikke blot mod faglige færdigheder, men mod at lærdom og dannelse må stå i en levende vekselvirkning til hinanden."

"Historien skal inddrages for nutidens skyld. Vi skal lære af menneskenes historie og af deres syn og tanker på livet."

"I mødet med billedkunst, musik, sang og poesi oplever vi et anderledes sprog, et sprog, der taler til vor fantasi og giver os en fornemmelse af livets storhed."

"Fællesskabet starter i det små på skolen,men børnene skal også opdrages i et større fællesskab og lære, at vi løser uenigheder med ord og ikke med vold."

"Det er væsentligt, at børnene lærer at føle et ansvar over for sig selv og hinanden."

"Et nært samarbejde mellem skole og hjem giver børnene tillid og tryghed, der er en forudsætning for et godt skoleliv."