• ikon
  Mikael Larsen den 01-07-2015
  Nyt i fotoalbummet
  Klik på ikonet herunder for at se en billedserie med titlen:
  Dimission 2015
 • René Tholander den 09-09-2014
  Skolens arrangementer kan findes i intras kalender, men nogle har efterlyst en mere printervenlig oversigt, så den er vedhæftet her.

  NB. Denne kalender opdateres ikke i tilfælde af nye og/eller ændrede datoer. Så hold jer stadig orienteret på intra.
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Om Kalundborg Friskole

"Skolens syn på læring bygger på klassefællesskabet, hvor begejstring og gode oplevelser er vigtige forudsætninger for at faglig viden kan læres."

"Undervisningen skal gennem fag og færdigheder udvikle børnenes alsidige personlighed. Derfor stræber vi ikke blot mod faglige færdigheder, men mod at lærdom og dannelse må stå i en levende vekselvirkning til hinanden."

"Historien skal inddrages for nutidens skyld. Vi skal lære af menneskenes historie og af deres syn og tanker på livet."

"I mødet med billedkunst, musik, sang og poesi oplever vi et anderledes sprog, et sprog, der taler til vor fantasi og giver os en fornemmelse af livets storhed."

"Fællesskabet starter i det små på skolen,men børnene skal også opdrages i et større fællesskab og lære, at vi løser uenigheder med ord og ikke med vold."

"Det er væsentligt, at børnene lærer at føle et ansvar over for sig selv og hinanden."

"Et nært samarbejde mellem skole og hjem giver børnene tillid og tryghed, der er en forudsætning for et godt skoleliv."