Skolen for livet.

Skolens syn på læring bygger på klassefællesskabet, hvor begejstring og gode oplevelser er vigtige forudsætninger for at faglig viden kan læres. Sammen med viljen til og troen på at det lykkes, skabes de bedste betingelser for et godt skoleliv.

"og han har aldrig levet
som klog på det er blevet
han først ej havde kær"

(Grundtvig: Nu skal det åbenbares) 

 

Undervisningen skal gennem fag og færdigheder udvikle børnenes alsidige personlighed. Derfor stræber vi ikke blot mod faglige færdigheder, men mod at lærdom og dannelse må stå i en levende vekselvirkning til hinanden. Undervisningen skal indføre børnene i den realitet, at tilværelsen er en udfordring. Livet er i stadig bevægelse. Vi tilstræber en levende skole med et kristent grundsyn.
Grundtvig mente, at der skulle være frihed i skolen, frihed for alle mennesker og alle anskuelser, der bygger på et positivt livssyn. Børnene skal forstå, at mennesket har en frihed til forskellighed. Som Kaalund udtrykker det i "Jeg elsker den brogede Verden":
 
"Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro,
thi evig stilstand er død".

Vigtige elementer

 Det levende ord
                                   Det historiske
                                                                    Det poetiske
 
De er alle uundværlige elementer i skolens dagligdag. Gennem de gamle eventyr og fortællinger, legender og myter, litteratur og historie får børnene mulighed for at lære deres rødder at kende, lære om det at være menneske i verden  og  kunne spejle sig i  dette lys.
Historien skal inddrages for nutidens skyld. Vi skal lære af menneskenes historie og af deres syn og tanker på livet.
I mødet med billedkunst, musik, sang og poesi oplever vi et anderledes sprog, et sprog, der taler til vor fantasi og giver os en fornemmelse af livets storhed. – En poetisk forståelse styrker fantasien og modet til at føre drømmene ud i livet.
 
Fællesskab
Fællesskabet starter i det små på skolen,men børnene skal også opdrages i et større fællesskab og lære, at vi løser uenigheder med ord og ikke med vold. Det er væsentligt, at børnene lærer at føle et ansvar over for sig selv og hinanden.
Det er vigtigt at opleve, at vi er fælles om livet og fælles om uvidenheden i mange af livets store spørgsmål.
 
Forældre og skole
Forældre og lærere har et fælles ansvar for et frugtbart samarbejde. Et nært samarbejde mellem skole og hjem giver børnene tillid og tryghed, der er en forudsætning for et godt skoleliv.