Skolens værdier

Vores grundliggende værdier er Faglighed gennem tryghed, tillid og trivsel.
Derudover ønsker vi at have fokus på faglig fordybelse inspireret af nysgerrighed og engagement.
 
Vi lægger vægt på at opretholde en fordomsfri dialog, som skaber et åbent og ligeværdigt forhold mellem alle på skolen, og således er forudsætningen for et både fagligt og socialt godt miljø på skolen.
 
Ansvar for helheden og respekt for mangfoldigheden er forudsætningerne for et undervisningsmiljø til gavn og glæde for alle.
 
Vi vil fastholde klassen som fagligt og socialt samlingspunkt og sikre progression i udviklingen af de faglige og personlige kompetencer.
 
Vi vil være åbne overfor den udvikling der er i samfundet og i verden, både når det handler om at søge inspiration til det daglige arbejde på skolen, og når gælder udviklingen af den grundtvig- koldske friskoletradition.
 
Sammenhængen mellem indflydelse og ansvar er vigtig for en velfungerende skole med plads til alle, derfor lægger vi stor vægt på, samtale, samvær og samarbejde mellem alle i skolekredsen.

Målsætning

Kalundborg Friskole er en selvejende institution, oprettet d. 23. maj 1977, med det formål at drive friskole på grundtvig-koldske principper. 
 
VEDTÆGTEN §2 
Institutionens formål er at drive en friskole baseret på traditionen efter N.F.S Grundtvig og Kr. Kolds skoletanker.
 
Skolen arbejder 
1. på grundlag af det syn på skole, menneskeliv og folkeliv, som er udsprunget heraf, 
 
2. efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.