Når noget går skævt

Hvis der opstår problemer

Vi arbejder med mennesker og i dette arbejde opstår konflikter og kritik, som en naturlig del. Nedenstående er vores spilleregler for at få tingene på sporet igen.

Vi forventer, at I bakker loyalt op om skolens værdier og arbejde, men vi er selvfølgelig klar over, at vi ikke altid kan være enige og at konflikter kan opstå.

Konstruktiv kritik er altid velkommen. Vi forventer blot, at I overholder nedenstående, når kritik skal afleveres.

Vi taler med hinanden og ikke om hinanden

Henvend dig direkte til de involverede.

I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte ledelsen, hvis der er spørgsmål, I vil drøfte. Vi forventer dog, at I henvender jer til de involverede lærere/pædagoger, for at få en forklaring eller finde en løsning inden da. 

I er velkomne til at orientere bestyrelsen om jeres henvendelser til skolen, men de behandler først og fremmest spørgsmål af overordnet karakter, og deltager ikke i behandlingen af løbende pædagogiske og driftsmæssige spørgsmål.

Hvis du får henvendelser fra andre forældre, er det en god ide, at opfordre dem til at henvende sig til rette vedkommende.

Kritik og konflikter kræver mundtlig dialog

Det skrevne ord egner sig dårligt til at aflevere kritik eller løse problemer. Tingene kommer ofte til at fremstå unødigt hårde, og der åbnes for fortolkninger, når man ikke kan høre tonefald eller se kropssprog og ansigtsudtryk.

Derfor forventer vi, at I ringer eller vi mødes ansigt til ansigt, hvis der er problemer, der skal løses eller hvis I har konstruktiv kritik Omvendt kan I også forvente, at vi kontakter jer mundtligt med alvorligere sager, eller sager der kan indeholde konflikt.

Beskedsystemet på Intra er ikke egnet til at fremføre kritik eller løse konflikter. Ofte kan det komme til at virke modsat, især hvis beskederne sendes ud til hele klassens forældre eller større grupper. Derfor opfordrer vi til, at I beder afsenderen om at henvende sig, der hvor problemet kan løses - og i øvrigt beder dem om at fjerne jer fra modtagerlisten.

I ekstreme tilfælde forbeholder vi os ret til at blokere for ukonstruktive indlæg.

Vi er selvfølgelig også modtagelige for kritik på forældremøderne, men vi forventer, at I skelner mellem emner af generel karakter, som egner sig til at blive taget op i plenum og emner, der kun vedrører et enkelt barn eller en lille gruppe. I disse tilfælde forventer vi, at I tager dialogen med skolen en til en – helst på forhånd, alternativt i en pause eller efter mødet.

Konflikter løses bedst direkte mellem de involverede parter, og hører ikke til på forældremøder uden forudgående dialog.

Skole-hjemsamtaler

De ordinære skole-hjemsamtaler bruges til en dialog mellem skolen og hjemmet om børnenes trivsel og udbytte af skolegangen. Der er normalt afsat 15-20 minutter til disse samtaler, så hvis I har større emner der skal tales om, bedes I henvende jer på forhånd, så vi kan afsætte ekstra tid - evt. en anden dag.

I kan omvendt også forvente, at der ikke ”sprænger nogen bomber” under de ordinære skole-hjemsamtaler. Vi kontakter jer særskilt hvis der er tale om fx alvorlig mistrivsel, indstilling til skolepsykolog, ordblindhed osv.