Undervisningen

Kalundborg Friskole tilbyder Folkeskolens Afangsprøver efter 9. klasse.

Undervisningen på Kalundborg Friskole bliver til i et samspil mellem tre pejlemærker.

Skolens formålsparagraf og idegrundlag er vores udgangspunkt og den fælles optik,  hvormed vi  også ser fagligheden. Folkeskolens fællesmål, slutmål og trinmål for faget godtgører den faglige målsætning, både hvad angår fagligt indhold og progression. Lærerens personlighed og fagsyn bidrager med det tredje pejlemærke for undervisningen. Det betyder, at planlægningen,udførelsen og overvejelserne over undervisningen bliver til i en treklang mellem skolens idegrundlag, folkeskolens fællesmål og lærerens personlighed og fagsyn.

Samarbejdet i lærergruppen og til forældrekredsen vægtes højt. Fælles forståelse og indsigt skaber de bedste forudsætniger for en god undervisning. Det er en gensidig forpligtelse at medvirke til at samarbejdet fungerer. Vi finder det væsentligt for samarbejdet, at der er åbenhed og tryghed mellem lærer og elev, mellem skole og familie og mellem forældre indbyrdes. Samtalen er kernen i dette samarbejde.

I hverdagen har vi forskellige opgaver og roller, når det gælder fag og faglighed. Skolen tager sig af at planlægge og udføre undervisning, der lever op til skolens mål og lovens krav. Det er forældrenes opgave, at støtte barnet i det daglige arbejde og hjælpe til med at barnet har de nødvendige bøger, opgaver og skriveredskaber i orden og med.