Fritagelse

Kære forældre

I forbindelse med at I har bedt jeres barn fri fra skole udover de normale skoleferier, skal jeg gøre jer opmærksom på skolens generelle holdning til dette.

Vi ønsker principielt ikke at vurdere om den enkelte fritagelse er i orden eller ej, da det er jeres børn og jeres ansvar, og derfor skal vi blot orienteres om jeres beslutning.

Børnenes fravær fra skolen er aldrig ligegyldigt, og der er en række forhold, vi vil bede jer om at tage i betragtning, når I planlægger andre ting i skoletiden.

Først og fremmest er fravær det største selvstændige problem i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse – også større end begrænsede evner. Og disse vaner skabes i grundskolen!

I helt særlige tilfælde kan det være en god ide for eleverne og deres familier at komme ud at rejse udenfor ferierne. Der kan opstå helt specielle muligheder, eller der kan være helt særlige forhold, der gør sig gældende, men hver gang man vælger at holde fri udenfor ferierne, har det selvfølgelig nogle konsekvenser, såvel for det enkelte barn, som for fællesskabet.

- Fortsættes i næste spalte

Fritagelse - fortsat

Der er dog nogle forhold omkring selve skolegangen, som vi vil bede jer tage med i betragtning.

Vi oplever, at børn kan blive rigtig kede af det, hvis de må undvære at være med til forskellige arrangementer, fx koroptræden, lejrskoler, fester osv. Derudover kan det være uheldigt ikke at være med til klassens/skolens sociale arrangementer.

Omkring det faglige kan der opstå problemer med kontinuiteten, hvis der skiftevis er elever væk i en klasse. Der kan også opstå problemer omkring fremlæggelse af projektopgaver/gruppearbejder, når elever er væk.

Generelt planlægger lærerne undervisningen efter de elever der er der, og vi forventer, at I som forældre tager ansvaret for, at eleverne får fulgt op på, hvad klassen har lavet, mens de var væk.

Med venlig hilsen

René Tholander

Skoleleder