Skolens facebook-side

 • ikon
  René Tholander den 04-12-2018
  Ome.tv har været omtalt en del i medierne på det sidste, og SSP har lavet vedhæftede orientering til jer forældre om fænomenet.
   
 • ikon
  René Tholander den 09-07-2018
  Oversigtskalender for skoleåret 2018/2019.

  Forældremøder, skole-hjemsamtaler og andre klassebegivenheder findes i kalenderen på intra, hvor du i øvrigt også kan printe forskellige oversigtskalendere.

  Vedhæftede kalender opdateres ikke i løbet af året.
 • ikon
  René Tholander den 05-07-2018
  Vores nye regler for brug af iPad og mobiltelefon gældende fra skoleåret 2018/2019.
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Om Kalundborg Friskole

"Skolens syn på læring bygger på klassefællesskabet, hvor begejstring og gode oplevelser er vigtige forudsætninger for at faglig viden kan læres."

"Undervisningen skal gennem fag og færdigheder udvikle børnenes alsidige personlighed. Derfor stræber vi ikke blot mod faglige færdigheder, men mod at lærdom og dannelse må stå i en levende vekselvirkning til hinanden."

"Historien skal inddrages for nutidens skyld. Vi skal lære af menneskenes historie og af deres syn og tanker på livet."

"I mødet med billedkunst, musik, sang og poesi oplever vi et anderledes sprog, et sprog, der taler til vor fantasi og giver os en fornemmelse af livets storhed."

"Fællesskabet starter i det små på skolen,men børnene skal også opdrages i et større fællesskab og lære, at vi løser uenigheder med ord og ikke med vold."

"Det er væsentligt, at børnene lærer at føle et ansvar over for sig selv og hinanden."

"Et nært samarbejde mellem skole og hjem giver børnene tillid og tryghed, der er en forudsætning for et godt skoleliv."