Skolens facebook-side

 • ikon
  René Tholander den 29-06-2017
  Kalender for 2017/2018

  Denne kalender opdateres ikke i løbet af året - så følg med på intra.

  Fejl rettet 11/10 - pasningen HAR åbent de tre dage op til påske.
 • ikon
  René Tholander den 26-06-2017
  Fagfredage 17/18

  Rettet 28/6
 • 28-06-2018
  12:15-15:00
  Sommerfest i Pasningen · 00 · 01 · 02 · 03 · 04
  1

Om Kalundborg Friskole

"Skolens syn på læring bygger på klassefællesskabet, hvor begejstring og gode oplevelser er vigtige forudsætninger for at faglig viden kan læres."

"Undervisningen skal gennem fag og færdigheder udvikle børnenes alsidige personlighed. Derfor stræber vi ikke blot mod faglige færdigheder, men mod at lærdom og dannelse må stå i en levende vekselvirkning til hinanden."

"Historien skal inddrages for nutidens skyld. Vi skal lære af menneskenes historie og af deres syn og tanker på livet."

"I mødet med billedkunst, musik, sang og poesi oplever vi et anderledes sprog, et sprog, der taler til vor fantasi og giver os en fornemmelse af livets storhed."

"Fællesskabet starter i det små på skolen,men børnene skal også opdrages i et større fællesskab og lære, at vi løser uenigheder med ord og ikke med vold."

"Det er væsentligt, at børnene lærer at føle et ansvar over for sig selv og hinanden."

"Et nært samarbejde mellem skole og hjem giver børnene tillid og tryghed, der er en forudsætning for et godt skoleliv."